Ey qushlar, uching men tug‘ilgan yerga –
Endi u tog‘larda g‘uj sunbul bordir.
O‘rmonlar qo‘ynida sap-salqin dara,
Tikanlar ichida sariq gul bordir.

Soy og‘ir oqadir, to‘lg‘unmi, bilmam,
Oy og‘ir xastami, so‘lg‘unmi, bilmam,
Baxtsiz bir kelinday mahzunmi, bilmam,
Tog‘larin boshida qora tul*  bordir.
            
U yerda eng go‘zal chog‘ o‘tdi, deyman,
Eslab u kunlarni bugun inglayman,
Umrim dostonini o‘qib, tinglayman,
Ichimda u yerlik bir bulbul bordir.

Uching, qushlar, uching! Bunda vafo yo‘q!
Unday oqar suvlar, unday havo yo‘q!
Faryodimga qarshi aksi sado yo‘q,
Bu yong‘in yerinda sovuq kul bordir.

Ey Rizo, dard-qayg‘ing boshingdan oshqin,
Aytsang, tuganmaydir alami ishqing,
Senda dengiz kabi har doim toshqin,
Har chog‘ to‘lqin urgan bir ko‘ngul bordir.

(Turkiya Turkchasidan Tohir Qahhor tarjimasi)