Kel,ey dilbarki,bo'ston vaqti bo'ldi,
Gul ochildi,guliston vaqti bo'ldi.

Qilay nola,boqib guldek yuzungga,
Chu bulbullarg'a afg'on vaqti bo'ldi.

Gulu bulbul bikin gulbunlar ichra,
Nishotu ayshi pinhon vaqti bo'ldi.

O'qub gul baxtini majlisda har dam,
Bo'lub sarxush,gulafshon,vaqti bo'ldi.

Turub mahbub olida muhibg'a,
Chu gul choki giribon vaqti bo'ldi.

Mug'annilarg'a bulbullar bikin zor,
Hazoron nav'I alhon vaqti bo'ldi.

Bu damkim,gul qilur bulbulg'a altof,
Atoiyg'a ham ehson vaqti bo'ldi.