Nozim Hikmatning rafiqasi Piroya xonimga yozgan maktublaridagi she'riy parchalardan:
 
22.09.1945.
Kitob o‘qiyman:
                       ichida borsan,
qo‘shiq tinglayman:
                       ichida borsan,
o‘tirib non ushatsam
                       ro‘paramdasan,
ishlab o‘tirganda
                       yonginamdasan.
Sen har joyda "hoziru nozir"imsan,
                       gaplasholmaymiz
                       dardlasholmaymiz...
Sen mening sakkiz yillik bevamsan...
 
***
 
25.09.1945.
Eng go‘zal dengiz:
                          ko‘rib ulgurmaganing.
Eng go‘zal farzand:
                          o‘sib ulgurmagani.
Eng go‘zal kunlarimiz:
                           yashab ulgurmaganimiz.
Va senga aytolmagan eng go‘zal so‘zim:
                           aytib ulgurmaganim.
 
***
 
6.10.1945.
Bulutlar karvoni suzilar:
                      xabarlarni ortib ustiga.
G‘ijimlayman hali kelmagan
                       maktublarni qo‘limda.
Yurak kipriklar uchida
                       yo‘l qarab holsiz...
Hayqirmoq istaydi:
                      "Piroya, Piroya!.." deya.
 
***
 
27.10.1945.
Bir olmaning yarmi biz
                                yarmi bu ko‘hna dunyo.
Bir olmaning yarmi biz
                                yarmi erur xaloyiq.
Bir olmaning yarmi sen
                                yarmi men
                                               ikkovimiz...
 
***
 
8.11.1945.
Olisdagi shahrim tomlari ustidan 
va Marmara dengizi ostidan o‘tib
Kuzgi bog‘lar, tuproqlar aro
                              ulug‘vor va namli
                              tuyildi sasing.
Uch daqiqagina davom etdi bu.
Keyin, telefon zulmatga cho‘mdi.
 
----------------------------------------
Turk tilidan M.Yo‘ldoshev tarjimasi.