Sadoqat bizda yo‘qdur, demakim, yalg‘onimiz bordur,
Ulumu ma’rifatdan demakim, nuqsonimiz bordur.

Demakim, amri ma’ruf aylamakka bizda yo‘q bir kas,
Ki har bir to‘shai jome’da mashrabxonimiz bordur.

Mudarrislarda yo‘q isloh, deb(on) oh urma behuda,
Bo‘lur tahsil hosil, deb dalil yozg‘onimiz bordur.

Tabobat bobida bizdan muqaddam hech millat yo‘q,
Alaflardan davo qilg‘uvchi bing Luqmonimiz bordur.

Tijorat aylamakda pasda qolduk, deb yema anduh,
Tama’dan aqcha to‘plar milyoner eshonimiz bordur.

Hakimlik bizdadur onjaq, buni ag‘yor bilmas, oh,
Chibiqlar birla jin quvlar qasidaxonimiz bordir.

Bizim ham ilmu fandin bexabar, deb, aylama tahqir,
Tramvoydan tusholmay dumbaloq otqonimiz bordur.

Adab bobida tanho o‘zgalar lof urmasun, oxir,
Hazil o‘rnig‘a badnomu haqoratdonimiz bordur.

Muhandis bizda yo‘q, deb noraso so‘z demagil, notiq,
Sharorat tog‘ida mino topib olg‘onimiz bordur.

Safoni so‘fida, obidni mehrobida ko‘r, doim,
Ibodatni riyo aylar bizim shaytonimiz bordur.

Taajjublanma, Hijron, san, tag‘ofulpeshadur kajrav,
Yotar, yig‘lar, kular, ishlar — ajab davronimiz bordur.