G‘alati zotlar bor yorug‘ olamda,
Deylik, salomingga alik olmaydi.
Salomin aliksiz qoldirgan damda
Bu holni malomat qilmay qolmaydi.

Ular bu dunyoning guyoki naqshi,
Jim boqar, savlati qo‘rquvga solar.
Ularning gapirmay yurgani yaxshi,
Chunki nodonligi bilinib qolar.

Ular tashlab yurar yelkaga to‘nni,
Kibr belgisidir bu ham begumon.
Demishlar, -hoy banda, kiyib ol uni,
Yo‘qsa tuynugidan kirgaydir shayton.