░   Amasra, Karadeniz Ereğlisi'nin doğusundadır. İkisinin arası karadan 4 konak, denizden 50 mildir.
     Bu şehrin bağ ve bahçesi, türlü meyveleri, yakışıklı erkek ve kızları herkesçe övülür. Şehrin biri doğuda, biri batıda iki büyük limanı vardır ki sekiz rüzgârdan emindir. En güzel sığınma limanıdır. Doğudaki limanın bulunduğu yerde suyu ve yapısı güzel bir hamam vardır, iskele başında da mahzenleri vardır.
     Oradan, Bolu ile Kastamonu Sancağı arasında sınır olan Kuyu Irmağı'nı geçtik. İnebolu: Buradan Kedüz Limanı'na varıncaya kadar 40 mildir. Oradan Ketence Limanı'ndan Ketçe Burnu'nu geçtik ki Sinop gibi ince bir burundur, yedi mildir. Kayalarında ibretle bakılacak yazılar yazılmıştır. İnebolu'ya geldik. İnebolu Kalesi Ceneviz yapısıdır. Dânişmendliler'den Osmanlılar'a geçmiştir.

     Kastamonu toprağında Subaşılıktır. 150 akçalık kazadır. Yeniçeri Serdarı, Kale Dizdarı, neferleri vardır. Kalesi deniz kıyısında beşken şeklinde sağlam bir yapıdır ki dillerle tarif olunmaz. Burası Kastamonu'nun iskelesidir. Kastamonu'ya iki durak uzaklıktadır. Limanı yoktur. Açıktır. Oradan kalktık. Hava elverişsiz olduğu için kürek çekerek yol aldık. Gemicilerle çok rahatsız olduk. Sinop Burnu görünmeye başladı. Son durak olan Şatır Köyü önünde demir attık. Yolcular karaya çıktılar. Burası deniz kıyısında, kasaba gibi mamur bir köydür. Kastamonu toprağındadır. Dağları balkan ve ormanlı olduğundan kerestesi çoktur. Burada büyük gemiler yapılır. Halkı hep marangozdur.
     Oradan kuzeye yine kıyıdan 60 mil giderek İstefan Köyü'ne geldik. Burası deniz kıyısında bağlı bahçeli, Kastamonu hükmünde, kasaba gibi büyük bir köydür. Bütün evlerinde kiremit yerine kayağan (284) taşı örtülüdür. Oradan ilerleyerek Sinop Kalesi'ne vardık.

     Sinop: Hicretin 92 yılında (= 29 Ekim 710 - 18 Ekim 711) Emevîler'den Süleyman bin Abdülmelik (285) devrinde Ömer bin Abdül'aziz İstanbul'u kuşatarak alamadan döndüğü gibi burayı da kuşatarak alamadı (286). Sonraları burasını Kastamonu hâkimi "Ula Beğ (287) fethetmiştir. 798 yılında (= 6 Kasım 1393 - 26 Ekim 1394) Yıldırım Bayazıd Han tarafından kuşatılarak gayet sarp ve sağlam kale olduğundan ancak üçüncü kuşatma ile fethedilebilmiştir.