Yazdır
Üst Kategori: Milli Bayramlar-Kutlamalar-Anma Törenleri
Kategori: Öğretmenler Günü
Gösterim: 1005
Ben öğretmen olmak istiyorum.
Ben, şairimin mısralarında dil ,
Genç kızımın gergefinde nakış nakış gül,
Aşığımın sazında tel,
Öpülesi bir el olmak istiyorum.
Ben, öğretmen olmak istiyorum.

Ben çaresizliğin filizlendiği yerde ümit,
Korkunun mayalandığı yerde yürek,
Güçsüzlüğün güçlendiği yerde bilek olmak istiyorum:
Ben öğretmen olmak istiyorum.

Şu öksüz yavruya sımsıcak kucak,
Şu yetim yavruya yanan bir ocak,
Çorak topraklara yağan yağmur,
Azgın sulara bend.
Mehmet’imin elinde çağlar açan kılıç
Doktorumun elinde derman saçan neşter,
Mimarımın elinde pergel, cetvel,
Ben ana, ben baba,
Ben Fatih, ben İbn-i Sina,
Ben mimar Sinan olmak istiyorum.
Ben öğretmen olmak istiyorum.

Ben ressamımın elinde fırça,tuvalinde renk
Ben bestekârımın en içli şarkısında nağme,
Hattatımın , nakkaşımın elinde kalem,
Ben Hoca Ali Rıza
Ben Itri, Leyla Hanım
Ben Karahisarî olmak istiyorum:
Ben öğretmen olmak istiyorum..
Vatan evladına Türklüğü öğretmek için,
Ben öğretmen olmak istiyorum
İstiklal Marşı’mı gururla söyletmek için,
Ben öğretmen olmak istiyorum
Milletimi "muasır medeniyet seviyesine" yükseltmek için,

Ben,
Zehirli mantarların, devedikenlerinin,
Ayrık otlarının boy attığı verimsiz bir toprak değil...

Ben,
Kırlarında elvan elvan çiçeklerin açtığı,
Dağlarında hür kuşların uçtuğu,
Pınarından susayanın içtiği,
Yollarından yiğitlerin geçtiği,
Çiftçisinin başak başak kardeşliği biçtiği
Bir vatan olmak istiyorum...
Ben öğretmen olmak istiyorum..

Ben, Hakk’a yönelen alınlarda nur,
Vatan topraklarını çevreleyen sur,
Mehmetçiğin göğsünde ”iman”.
Gençliğimin damarındaki “asil kan”
Ben zulme eğilmeyen baş
Ben Türklük için ağlayan gözlerde yaş,
Barışta güvercin, savaşta kartal olmak istiyorum.
Ben öğretmen olmak istiyorum.

Ben öğretmen olmasam diyorum..
O zaman kim öğretir şu güzel Türkçemi
Henüz anne diyen dillere,
Kim öğretir insanlığı, duyguyu genç nesillere
Kim öğretir büyüğünü saymayı
Küçüğünü şefkat ile sevmeyi?

Ben öğretmen olmasam diyorum,
O zaman şu körpe fidan
Nasıl öğrenecek sert rüzgârlara göğüs germeyi,
Nasıl öğrenecek çiçek açıp meyve vermeyi?
Şu gelinlik kızım,
Şu bıyıkları yeni terleyen delikanlım,
Kimden öğrenecek insan gibi sevilmeyi, sevmeyi
Vatan için, millet için, bayrak için,
Göz kırpmadan ölmeyi?

Ben öğretmen olmasam diyorum,
Kim dokuyacak kilimimi, halımı
Kim işletecek madenimi, fabrikamı,
Kim alıp satacak ürettiğim malımı?

Ben öğretmen olmasam
Kim yazıp okuyacak şiirimi, romanımı,
Kim yazıp okuyacak
Sıladan gurbete, gurbetten sılaya
Hasret taşıyan mektuplarımı?

Ben öğretmen olmalıyım diyorum,
Çünkü vatanımı severim,
Çünkü bilirim vatan için ölmesini
Alnımda şeref tacıdır
Tarihim, cumhuriyetim, Türklüğüm...

Ben öğretmen olmalıyım diyorum..
Çünkü heyecan veriyor bana,
Şu çeşme, şu kervansaray, şu camii, şu türbe;
Şu davul, şu zurna,
Şu halay, şu horon, şu bar, şu zeybek...
Bana heyecan veriyor.
Anamın yazmasındaki oya, söylediği ninni, ağıt,
Tad alıyorum ekmeğimden, aşımdan.
Gurur veriyor bana milli kültürüm...

Ben öğretmen olmalıyım diyorum;
Çünkü inanıyorum Allah’ıma
İnanıyorum “Beşikten mezara kadar oku!” diyen peygamberime
İnanıyorum
“Ne mutlu Türk’üm “diyen Atatürk’üme

Ben öğretmen olmalıyım diyorum;
Çünkü biliyorum affetmesini,
Biliyorum asil duygularla insanları sevmesini...

Ben öğretmen olmalıyım diyorum..
Çünkü inkâr etmiyorum tarihimi,
Hor görmüyorum geçmişimi
Atalarım önümde en büyük rehber diyorum.
Çünkü ben özenmiyorum.
İnsana, insanlığa saygı duymayan hiçbir fikre,
Çünkü ben bel bağlamadım
Örfüme, âdetime, dinime ters düşen çirkinliklere...

Sen öğretmen olmalısın kardeşim;
Sen, namussun, vicdansın, adaletsin...
Sen müspet ilimsin kardeşim
Sen irfansın, inançsın kardeşim geleceğimi aydınlatan.
Sen buram buram tüten vatan sevgisi,
Sen burcu burcu kokan Türklük duygususun,
Sen öğretmen olmalısın kardeşim
Sen öğretmen olmalısın

Biz öğretmen olmalıyız kardeşlerim;
Biz görmeyenlere göz
Duymayanlara kulak
Yürüyemeyenlere ayak olmalıyız.

Biz öğretmen olmalıyız kardeşlerim kızıyla, erkeğiyle
Layık olabilmek için
“Öğretmenler, yeni nesil sizlerin eseri olacaktır!” diyen
Ulu önder Atatürk’e...

Biz şairlerimizin mısralarında dil
Genç kızlarımızın gergefinde nakış nakış gül,
Aşıklarımızın sazlarında tel,
Öpülesi bir el olmalıyız.
BİZ ÖĞRETMEN OLMALIYIZ.