Muhterem Kardeşim,
    Hisar’daki yazınızı okumuştum. Sizi arayıp sormak üzere iken kıymetli mektubunuzu da aldım. Her hususta candan teşekkür etmek isterim. Bundan böyle de haberlerinizi beklerim. İlginizin devamını bilhassa istirham ederim. Yazınız bu ana – baba gününde, bu tozdan dumandan ferman okunmayan zamanda, benim için manevî bir değer ifade etmektedir, bana kuvvet vermiştir.
    Kitaplarımdan “Yeşil” çok eskiden basılmıştı. Emin olun ben de tek nüsha var. “A Benim Cânım Efendim”i yolluyorum. Yenisi için niyetleniyorum, vaktim yok.
    Tekrar teşekkür eder, en iyi temennilerimi, saygılarımı sunarım.