Yazdır
Kategori: Masal
Gösterim: 9956

     Olağanüstü olay ve kişilere yer veren, çoğu kez bir eğitim amacı güden hayali hikâyelere masal denir. Masallarda yer ve zaman kavramı yoktur. Bunlar toplumun beğenisini, düşünüş biçimini, geleneklerini kuşaktan kuşağa aktarırlar.
     Toplumun beğenisini, düşünüş tarzını, geleneklerini, dünya görüşünü kuşaktan kuşağa sözlü olarak aktaran ürünlerdir. Çoğunluğu olağanüstü olaylarla doludur. Kafdağı gibi olağanüstü coğrafi unsurlar; dev, yedi başlı canavar, ev büyüklüğünde kuş gibi olağanüstü yaratıklar vardır. Masallarda yer ve zaman kavramı belli değildir.
     Masalların anlatımında genellikle öğrenilen (-miş eki almış) geçmiş zaman kipi kullanılır. Söyleyeni bilinmeyen bu ürünler, kulaktan kulağa günümüze kadar gelmiştir. Masallarda iyilik, doğruluk, yardımlaşma öğütlenir. Bu nedenle masalla, didaktik eserlerdir. Masalların özellikle başında, bazen de ortasında ve sonunda tekerleme denilen kafiyeli sözle kullanılır. Türk masallarının sonunda, genellikle iyiler ödüllendirilir. Kırk gün, kırk gece düğün yapılır. Kötüler ise ya kırk katır ya da kırk satır cezasına çarptırılır.
     Sözlü gelenekte gelişen masallar, sonradan kitap haline getirilmiştir. Türk Edebiyatı'nda masal derleme konusunda en ciddi çalışmayı yapan Eflatun Cem Güney'dir. Masallardan etkilenerek günümüzde çocuk hikâyeleri doğmuştur.
     Anonim Halk Masalı: Genellikle halkın yarattığı, ağızdan ağıza, kuşaktan kuşağa sürüp gelen, çoğunlukla olağanüstü durum ve olayları yine olağanüstü kahramanlara bağlayarak anlatan halk hikayelerine masal denir.

MASAL TÜRÜNÜN ÖZELLİKLERİ

—Masallar, meydana geldikleri zaman bir kişinin hayal ürünü iken yaygınlaştıkça, yöreden yöreye, ülkeden ülkeye geçtikçe halkın malı olur. Masal, anonim bir türdür.
—Masallarda genellikle iyilik-kötülük, doğruluk-haksızlık, adalet-zulüm, tevazu (alçakgönüllülük)-kibir gibi tezatların temsilcilerinin mücadelelerinden veya insanların ulaşılması güç hayallerinden söz edilir.
—Masallarda yer ve zaman kavramları belirsizdir.
—Anlatımda genellikle geniş zaman veya öğrenilen geçmiş zaman kipi (-miş eki) kullanılır.
—Anlatım kısa ve yoğundur.
—Masal kişileri her tabakadan seçilebilir. Masallarda cinler, periler, devler gibi olağanüstü karakterler de rol alır.
—Masalların bir kısmı hayvanlarla ilgilidir.
—Masalların çoğu "bir varmış, bir yokmuş" ya da " evvel zaman içinde, kalbur saman içinde" gibi ifadelerle başlar. Bu ifadelere tekerleme ya da döşeme denir. Tekerlemeden sonra olay ve dilek bölümleri gelir. Türk masallarında dilek bölümü "Onlar ermiş muradına .. " ya da " gökten üç elma düştü." biçiminde başlar.
—Masallarda milli ve dini motiflere hemen hiç yer verilmez.
— Masallarda genellikle bir eğitim amacı saklıdır; masallar bu yönüyle didaktik (öğretici) bir nitelik taşır.
—Günümüzde belli bir kişinin ortaya koyduğu yapma masallarda yazılmaktadır. Türk masalları üzerinde, bizde Pertev Naili Boratav, Eflatun Cem Güney, Naki Tezel gibi kişiler çalışmışlardır.
—Masal türünün Hindistan'da doğduğu sanılmaktadır.
Masal Türünün Önemli Eserleri
•Binbir Gece Masalları (Doğu Masalı)
•Grimm Kardeşlerin masalları (Alman Edebiyatı)
•Andersen masalları (Danimarka Edebiyatı)
•Perrault masalları (Fransız Edebiyatı)
•Keloğlan masalları (Türk Edebiyatı)
•Ali Cengiz masalları (Türk Edebiyatı)