Yazdır
Kategori: Masal
Gösterim: 13327

     Çok soğuk bir kış günü, padişah, kıyafet değiştirip gezmeye, halkın durumunu yerinde görmeye karar vermiş. Yanına başvezirini de alıp yola çıkmış. Bir dere kenarında çalışan yaşlı bir adam görmüşler. Adam elindeki derileri suya sokup, döverek tabaklıyormuş.
     Padişah, ihtiyarı selâmlamış:
     - Selamünaleyküm ey pir-i fani…
     - Aleykümselam ey serdar-ı cihan…
     Padişah sormuş:
     - Bu soğukta rızık için çalışıyorsun. Altılarda ne yaptın?
     - Altıya altı katmayınca, otuz ikiye yetmiyor…
     Padişah yine sormuş:
     - Geceleri kalkmadın mı?
     - Kalktık. Lâkin, ellere yaradı.
     Padişah gülmüş:
     - Bir kaz göndersem yolar mısın?
     - Hem de ciyaklatmadan…
     Padişahla başvezir adamın yanından ayrılıp yola koyulmuşlar. Padişah başvezire dönmüş:
     - Ne konuştuğumuzu anladın mı ? diye sormuş.
     - Hayır padişahım…
     Padişah öfkelenmiş:
     - Akşama kadar ne konuştuğumuzu öğrenip gelmezsen kelleni alırım.
     Korkuya kapılan başvezir, padişahı saraya bıraktıktan sonra telâşla dere kenarına dönmüş. Bakmış adam hâlâ orada çalışıyor..
     -Ne konuştunuz siz padişahla…
     Adam, başveziri şöyle bir süzmüş.
     - Kusura bakma. O her biri inci değerindeki sözleri beyhude yere söyleyemem. Verin yüz altın söyleyeyim.
     Başvezir, yüz altını sayıp vermiş. Sormaya başlamış:
     - Sen padişahı, "serdar-ı cihan" diye selâmladın. Nasıl anladın padişah olduğunu?
     - Ben dericiyim. Onun sırtındaki kürkü padişahtan başkası giyemezdi.
     Vezir kafasını kaşımış. Sormaya devam etmiş:
     - Peki, altılara altı katmayınca otuz ikiye yetmiyor ne demek?
     Adam, bu soruya cevap vermek için de yüz altın almış.
     - Padişah, altı aylık yazda çalışmadın mı ki kış günü çalışıyorsun, diye sordu. Ben de yalnızca altı ay yaz değil, altı ay da kış çalışmazsak, otuz iki dişimize yemek bulamıyoruz dedim.
     Vezir bir soru daha sormuş:
     - Geceleri kalkmadın mı ne demek?
     Adam yüz altın daha alarak cevaplamış:
     - Çocukların yok mu diye sordu. Var, ama hepsi kız. Evlendiler, başkasına yar oldular, dedim.
     Vezir kafasını sallamış ve sormuş:
     - Bir de kaz gönderirsem dedi, o ne demek…
     Adam gülmüş:
     - Onu da siz bulun devletli vezirim.