Ağlarım çağlar kimin
Derdim var dağlar kimin
Yüz yerden yaralıyım
Gezerim sağlar kimin
***
Ağlarım çağlar kimin
Derdim var dağlar kimin
Ele galbim yıhdın ki
Bozulan bağlar kimin
***
Ağlarım ozan kimin
Gaynarım gazan kimin
Sarı sarı yarpahlar
Tökerim hazan kimin
***
Ah etdim ahdım yohtur
Güzelden bahdım yohdur
Yanağan siyenk gonmuş
O gader bahdım yohdur
 
***
Al köynegim dört enden
Ne tez usandın benden
Biledim bele oli
Hayıfım alurdum senden
***
Alma atışan gurban
Atıp tutuşan gurban
Âlemde yol gidiyor
Senin gidişen gurban
***
Apar baham, apar baham
igitsen apar baham
Ganımnan gül suladım
Gel gopar gohla baham 
***
Arpa ekdim bi evlek
Dadandı hacı leylek
Yazı bile geçürdük 
Gışın ayırdı felek
*** 
Arpam var kile kile
Ölçerim sile sile
Yedi mendil çürüttüm
Gözyaşım sile sile
***
Ataş godum mangala
Zilif döndü çangala
Sen orada ben burada
Nassı bende can gala
***