KONYA BOZKIR İLÇESİ MANİLERİ

Pencirede pul buldum.
Yârim evlenmiş duydum.
Evlenirse evlensiñ.
Ben üstünüñü buldum.
* * *
Alacası dikleme.
Golları ilikleme.
Bendeñ sana fayda yok.
Ayazlarda bekleme.
* * *
Harmaña guyu gazdım.
Yar okudu, beñ yazdım.
Yâr yanındañ gelirkeñ.
Düştüm de öleyazdım.
* * *
Bizim motur gırmızı,
Dolaşıyor Bozgır’ı,
Benim sevdiğim insan,
Bozgırımın yıldızı.
* * *
Bozgır’ın minaresi,
Yandadır eklemesi,
Dak bir nişan yüzüğü,
Golaydır beklemesi.
* * *
Ak tekeyi güderim,
Emmimgile giderim.
Emmim gızın virmezse,
Şu Bozgır’dan giderim.
* * *
Gamayı çaktım daşa (taşa),
Geliyor İsmet Paşa,
Orduñula Askerinle,
Atatürk binler yaşa.”
* * *
"Asarlık yolları,
Sallanan gürgen dalları.
Kabrime mertek olsun.
Sevdiğimin kolları.
* * *
Aydınkışla uludur.
Bozkır’ın yoludur.
Şu zavallı yüreğim.
Sevda ile doludur.
* * *
Bozkır güzel ama,
Yolu yokuş olmasa,
Bozkır’ da durmam ben,
Yeşil gözlü yar olmasa.
* * *
Çağlayan’ın yolları,
Parke taştan döşeme.
Erkek isen sevdiğim,
Beni elden aldırma.
* * *
Dere’yi öğerler.
Yolda susam döverler.
Dere’li yiğitler.
Ölene dek severler.
* * *
Fart’ın yolu taşlık,
Fena şeydir sevdalık.
Sen çiçek, ben yaprağı.
Hangi dallarda açtık.
* * *
Kozağaç ıracık,
Yollarım var daracık.
Benim güzel yarim pek güzel.
Ağzı burnu ufacık.
* * *
Üçpınar’ın çamları,
Leylam giymiş alları.
Bana mehil görmemiş.
Allah’ın zalımları.”
* * *
Yüzümde çifte benler,
Hayran oldu görenler
Bilmem nasıl vazgeçe.,
Sana gönül verenler.
* * *
Maşrapanın kalayı,
Kızlar çeker halayı,
Allah için söyleyin,
Var mı aşkın kolayı.
* * *
Duvağı telli gelin,
Gümüşten elli gelin,
Buğulu gözlerinden
Sevdiğin belli gelin.
* * *
Yıldırım vurdu bizi,
Dal gibi kırdı bizi,
Araya girdi düşman,
Dağlar ayırdı bizi.
* * *
Gün kavuştu ırakta,
Gözüm karada akta,
Herkesin yari geldi,
Benim yarim uzakta.
* * *
Ekim ektim düzlere
Diken oldum gözlere
İşte ben gider oldum
Ayaş kalsın sizlere
* * *
Toprağında taşında,
Benleri var kaşında,
Sen bahar içindesin,
Bense ömrüm kışında.
* * *
Karşıdaki gök ekin
Aldırdım elimdekin
Her soran benzim sorar
Sormazlar kalbimdekin
* * *
Su içtim kana kana,
Sular akar ne yana,
Yüzün birgün görmedim,
Bilmem gidem ne yana.
* * *
Kara tavuk olmadın mı
Dallara konmadın mı
Şebek yüzlü kaynanam
Sen gelin olmadın mı?

* * *
Kına Gecesinde Söylenen Maniler:
-----------------------------------------

Merdiven indirdiler
Saltana bindirdiler
Kızım seni kahır eline gönderdiler
Ağlar silinir, silinir ağlar.
* * *
Merdivenin altı kuyu
Kulaçladım altı suyu
Kız ananın eski huyu
Ağlar silinir, silinir ağlar.
* * *
Odlarda yeri kalan
Menciliste yeri kalan
Sofralarda eli kalan
Ağlar silinir, silinir ağlar.
* * *
Atladı gitti eşiği
Sofrada kaldı kaşığı
Kız ananın aşığı
Ağlar silinir, silinir ağlar.
* * *
Gelin geldi evimize
Şenlik kuruldu köyümüze
Hoş geldin allı gelin
Sefa geldin pullu gelin
* * *
Eğer gelinim iyi olursan
Biz de seni överiz
Kötü olursam gelinim
Hepimizde döveriz.
* * *
Eğer gelinim iyi olursan
İşte dip bacak
Kötü olursan gelinim
Baltaynan nacak.
* * *
Kızım kınan kutlu olsun
Benda dilin tatlı olsun
Çağırın gelsin kızın anasını
Kız gelin oldu görsün.
* * *
Baban çarşıya vardı mı
Alını yeşilini aldı mı
Şuda kızıma dedi mi
Haydi kızım kutlu olsun
* * *
Burada dilin tatlı olsun
Merdivenin altı kuyu
Kulaşladım aldım suyu
Kız ananın eski huyu
* * *
Haydi kızım kınan kutlu olsun
Burada dilin tatlı olsun
Çağırın gelin kızın anasını
Kızı geldin oldu görsün
* * *
Hani bu kızın anası
Önünde mumlar yanası
Çağırın gelsin kızın anası
Kız gelin oldu görsün
* * *
Allah muradını verdi bugün
Anasını kızsız koyan
Evlerini ıssız koyan
Testisini susuz koyan
* * *
Çağırın gelsin kızın anası
Kızı gelin oldu görsün
Çağırın gelsin kızın anası
Allah muradını verdi bugün
* * *
Merdivenden indirdiler
Saltanata bindirdiler
Kahır evine gönderdiler
Haydi kızım kınan kutlu olsun
* * *
Burada dilin tatlı olsun
Çağırın gelsin kızın anasını
Kızı gelin oldu görsün
Allah muradını verdi bugün
* * *
Atladım çıktım eşiği
Sofrada kaldı kaşığı
Kız anasına danışır mı?
Haydi kızım kınan kutlu olsun
* * *
Hem orda hem burada dilin tatlı olsun.
Mercimek ektim bitti mi
Ankara yolunu tuttu mu
Durun bakın anasına
* * *
Kızını unuttu mu,
Haydi kızım kınan kutlu olsun
Haydi kızım kınan kutlu olsun
Hem orada, hem burada günün mutlu olsun.