Resmi kurumlara veya bazen özel kurum ve şirketlere yapılan müracaat yazılarına dilekçe diyoruz.

     Eskiler okuma yazma bilmedikleri veya yazma usullerini bilmedikleri için dilekçelerini resmi kurumların etrafında bir masa, bir sandalye ve masanın üzerinde bir daktilo ile çalışan “arzuhalci”lere yazdırırlardı. Onların her kuruma uygun yazı şekilleri vardı. Mahkeme müracaatı, arazi ve sınır işlerine dair müracaatlar, boşanma ve velayet davaları vb. Bu arzuhalcilerin, avukatların olmadığı yerlerde  (arz-ı hâl: Durumu bildirme) "Dava Vekili" unvanıyla adliyeler dahil bir çok resmi kurumda vatandaş adına iş takibi yaptıklarıını görmüşüzdür. Şimdi de trafik takip ve tapu takip büroları benzer iş ve işlemleri vatandaş adına bazen resmi vekaletname ile, bazen de imza atılacak yerlere vatandaşla birlikte giderek iş takibi yapmaktadırlar. Ancak, her vatandaş da resmi kurumlara yazılı müracaat yolu olan dilekçeyi yazabilmelidir. İlkokul, ortaokul ve liselerimizde bu konu uygulamalı olarak her yıl işlenmelidir.

     Şimdi her evde bilgisayar, her köşede bir “internet kafe” var. Her yazının bir örneğini bulup işimize uygun hale getirmek mümkünken dilekçe yazma sıkıntısı yaşayan, dilekçesini başkalarına yazdıran yüksek öğretim kurumu mezunlarının olduğu bir toplumda yaşıyoruz.

     Dilekçe yazarken kâğıdın nasıl kullanılacağını, ilgili makama nasıl hitap edileceğini, konuya nasıl gireceğimizi ve dilekçeyi nasıl tamamlayacağımızı, tarih, adres ve imza yerlerini bilmiyoruz.

     Resmi kurumlar memurlarına resmi yazışma usullerini öğretirken vatandaşın hatalı dilekçelerini almamak için matbu formlar geliştiriyorlar. Ancak, her zaman ve her işe uygun matbu formların bulunması imkânsız.

     Dilekçe, konusuna göre uzun veya kısa yazılabilir. Çok fazla ayrıntıya girmeden, kısa ve özlü bir anlatım benimsenmelidir. Dilekçede resmî ve ciddî bir üslûp kullanılmalıdır. Lâubali ve yapmacık ifadeler, gereksiz süslemeler, abartılı anlatımlar dilekçenin ciddiyetini bozar.

     Dilekçe, A4 boyutundaki çizgisiz beyaz kâğıda, siyah veya mavi mürekkepli kalemle, gayet okunaklı ve düzgün bir el yazısıyla yazılır. Dilekçe elle yazılabildiği gibi daktilo veya bilgisayarla da yazılabilir. Herkesin rahatça okuyabilmesi için daktilo veya bilgisayar tercih edilmelidir.

     Bir üniversite öğrencisi fakülte dekanlığına dilekçe yazarken “……… Fakültesi Müdürlüğüne” diye başlayabiliyor. Dilekçe yazarken muhatabımız olan kurumun görev unvanları hakkında bilgi sahibi olmamız gerektiğinin farkında olmayabiliyor. İstek ve şikâyetinizi bildiren dilekçenizi vereceğiniz resmî kurumun adı, dilekçenin başlığı olur. Dilekçenizi hangi kuruma verecekseniz, o kurumun adını büyük harflerle yazacaksınız.

     Başlıktan sonra yani kurum adını yazdıktan sonra şikâyet veya müracaatınıza sizi tanıtan ve o konuyla ilginizi ortaya koyan bir giriş yapmalısınız. Sonra da bir paragraf veya paragraflar halinde, dilekçeyi vereceğiniz kurumdan isteğiniz ya da şikâyetçi olduğunuz durum neyse kısa ve öz bir şekilde yazmalısınız. Örneğin “…’nın  yapılmasını istiyorum.” yahut “…’dan şikâyetçiyim diyeceksiniz.”

     İsteğinizi ya da şikâyetinizi yazdığınız paragraftan sonra, satır başı yaparak şu cümleyi yazacaksınız: “Gereğini arz ederim.” Bu cümle hem saygı ifade eder hem de bir işin yapılması talebini. Sadece bilgilendirme maksadıyla dilekçe yazıyorsanız “Bilgilerinizi arz ederim.” Yazabilirsiniz. Eskiden dilekçe yazanlar muhatap kuruma olan saygılarını ifade etmek, dileklerine olumlu bakışı sağlamak için bu cümleyi abartırlardı: “Gereğinin yapılmasını en derin saygılarımla arz ederim.” Sonuç cümlesindeki “arz ederim” ifadesi zaten açık bir saygı bildirme şekli olduğundan bu tür abartılı ifadelere dilekçelerde yer verilmez.

     Saygı sözünden sonra, metnin sağ alt köşesine alt alta gelecek şekilde, önce tarihi, sonra ad-soyadımızı yazar ve altına imzamızı atarız.

     Muhatap kurumun gerektiğinde bize ulaşabilmesi için yazımızın sol alt köşesine kendi adresimizi yazarız. Adressiz dilekçe olmaz. Adrese telefon numarası da eklenmesinde fayda vardır. Elektronik devlet uygulamaları ile birlikte hayatımıza gire vatandaş kimlik numarasını da yazmakta fayda vardır.

     Bazen dilekçeyle birlikte kimlik fotokopisi, askerlik şubesinden alınan terhis belgesi, diploma gibi başka belgeler de eklememiz gerekebilir. Bu durumda, sol alt köşeye “EKLER:” yazarak bu belgelerin adlarını 1., 2., 3… diye alt alta yazarız. Bu, verdiğimiz belgelerin kaybolmaması, muhatap kurum tarafından kaybedilmişse bunun sorumlusunun kim olduğunun bilinmesi içindir.

     Bu bilgiler ışığında dilekçelerimizi kendimiz yazabiliriz.

 

İSTANBUL VALİLİĞİNE

                  5188 Saylı Kanun kapsamında ………. İli ……………Güvenlik Koruma ve Özel Eğitim Hizmetleri Kurumunda silahsız özel güvenlik temel eğitimimi tamamladım ve ekte sunduğum temel eğitim sertifikamı aldım.

     Güvenlik soruşturmasının yapılarak özel güvenlik kimlik belgemin verilmesi için gereğini arz ederim.

 

                                                                                                              Tarih

                                                                                               T.C. Kimlik Numarası

                                                                                                           Adı Soyadı

 

                                                                                                               İmza

 

 

 

ADRES :

 

 

 

EKLER :

1- 1 adet özel güvenlik eğitim sertifikası

2- 1 adet okul diploması fotokopisi (noterden onaylı)

3- 1 adet nüfus cüzdanı fotokopisi (muhtardan onaylı)

4- 3 adet adli sicil kaydı

5- 1 adet sağlık raporu

6- 1 adet güvenlik soruşturması ve arşiv araştırma formu(muhtardan onaylı)

7- 3 adet ikametgâh ilmühaberi

8- 1 adet boş özel güvenlik kimlik kartı

9 -4 adet vesikalık fotoğraf

10-Kan grubunu kartı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ DEKANLIĞINA

      1978-1982 yılları arasınta19008 numaralı öğrenciniz iken 18 Haziran 1982 tarihinde mezun oldum. Fakültenizden aldığım geçici mezuniyet belgesi ve transkripti kaybettim.

     Çeşitli üniversitelere lisansüstü eğitim başvurusu yapmak istiyorum.

     Diplomamın hazır olmadığı bildirildiğinden yeni bir geçici mezuniyet belgesi ve transkript tanzim edilerek tarafıma verilmesini arz ederim.

 

 

                                                                                                              Tarih

                                                                                                    T.C. Kimlik Numarası

                                                                                                           Adı Soyadı

 

                                                                                                               İmza

 

 

 

ADRES :

 

 

 

EKLER :

 

1- 1 Nüfus Hüviyet Cüzdanı Fotokopisi