Bir topluluğa düşünce ve duyguların aşılanması amacıyla yapılan konuşmadır.
     Nutuk söyleyen kişinin (hatip) ikna kabiliyeti, ses tonu, jest ve mimikleri söylevin temel özellikleridir.
     Nutuk söyleyen kişinin dili topluluk tarafından anlaşılır olmalıdır.
     Nutukta konu serbesttir. Topluluk karşısında gerçekleştirilir.
     Türk edebiyatında yazıya geçirilen ve bugüne miras kalan ilk nutuk örnekleri Orhun abideleridir.
     Cumhuriyet döneminin en büyük en büyük hitabesi Mustafa Kemal Atatürk’ün "Nutuk" adlı eseridir. Yurdumuzun parçalanıp işgal edildiği günlerden başlayarak, Türk tarihinde bir dönüm noktası olan İstiklâl Savaşını, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunu ve inkılâpların yapılışını anlatan Nutuk, siyasî ve millî tarihimizin birinci elden, pek değerli bir kaynak eseridir. Atatürk'ün kendi kaleminden çıkan bu eser, yine Atatürk tarafından, Cumhuriyet Halk Partisinin 15 -20 Ekim 1927 tarihleri arasında Ankara'da toplanan İkinci Kurultayında 36,5 saat süren ve altı günde okunan tarihî bir hitabeye dayandığı için Nutuk adını almıştır.
     Mehmet Akif Ersoy, Halide Edip Adıvar halkı nutuklarıyla yönlendirmişlerdir.
     Nutuk türünün dünyadaki en büyük ustaları: Sokrates, Cicero ve Demosthenes’dir.