İlmi veya güncel bir konuda, önceden davet veya duyuru yoluyla toplanan kişilere, konunun uzmanı olan kişilerce yapılan açıklayıcı, öğretici konuşmalardır. Konferans, bilim, sanat, edebiyat gibi farklı alanlarda, uzman bir kişinin belli bir konuyu açıklamak veya öğretmek için bir topluluk karşısında yaptığı konuşmadır. Konferansta dil, anlatılan konuya, dinleyicilere göre değişir. Önemli olan, konuşmacının anlaşılır olması, konuyu belirgin yönleriyle vermesi, uzun ve karmaşık cümlelerden kaçınmasıdır.
     Konferans sonunda dinleyiciler soru sorabilir. Bu durumda konuşmacı, sorulara hazırlıklı olmalı, sorulan herhangi bir tartışmaya kapı aralamayacak şekilde cevaplamalıdır. Ancak sorulara ayrılan süre çok uzun olmamalıdır. Bazı konferansçılar soruları yazılı olarak da alırlar.

     Konferansın özellikleri şunlardır:
1. Hazırlıklı olarak yapılan konuşmalardır, daha çok akademik ortamlarda yapılır.
2. Amaç dinleyicilere bir düşünceyi aşılamak ya da on­ları bir hedefe yönlendirmek değil, belli bir konuda bilgi­lendirmektir.
3. Konferans veren kişi, hitabet yeteneğinden çok bil­gisini ve düşüncelerini ortaya koymalıdır.
4. Bilimsel toplantılarda söylenen ve akademik hitabet türüne giren söylevler de konferans sayılır.

     Konferansın özellikleri:
1. Konferans, her konuda verilebilir.
2. Konferansçı konusunu seçtikten sonra, önce bu konudaki kendi bilgilerini gözden geçirmelidir.
3. Malzemesini topladıktan sonra, bunlar arasında seçim yapmalı ve sıraya koymalıdır.
4. Konferans, açık ve anlaşılır olmalıdır.
5. Konferansın süresi bir saati aşmamalıdır.

Konferans Planı:
1. Konuya çarpıcı bir giriş yapılır.
2. Konu tanıtılır.
3. Konferansın amacı belirtilir.
4. Konu ayrıntılarıyla ele alınır.
5. Konu bir sonuca bağlanır.