░   Osman Bölükbaşı, İsmet İnönü ve İnönü'nün torunu aynı uçaktadır. Torun dedesi İnönü'ye gider ve şöyle der:
     — Dede bana on lira verir misin?
     Sebebini soran dedesine "Uçaktan aşağı atacağım, köylüler bulup sevinecek, diye cevap verir. 
     İnönü de Osman Bölükbaşı'nı göstererek:
     — Git Osman amcandan iste, o versin, der.
     Çocuk:
     — Osman amca bana on lira verir misin?
     — Olur tabii. Neden?
     Çocuk Osman Bölükbaşı'ya:
     — Uçaktan aşağı atacağım, köylüler bulup sevinecek, der.
     Çocuğun bu açıklamasına Bölükbaşı'nın cevabı çarpıcıdır:
     — Oğlum uçaktan aşağı on lira atarsan onu bir köylü bulur, bir köylü sevinir. Sen en iyisi mi dedeni aşağıya at,  bütün millet sevinsin.