Yazdır
Üst Kategori: Şiir Bahçesi
Kategori: Türk Klasik (Divan) Şiiri
Gösterim: 11460


Can çıkar tenden gönül zikr-i leb-i yâr eylegeç

Ten bulur can yenleden ol lâfzı tekrar eylegeç

Kılma ey efgan gözün bîdâr mest-i hâb iken
Olmaya bir fitne peydâ ola bidâr eylegeç

Sohbetimden âr edip ey gül beni terk etme kim
Gül olur efsürde terk-i sohbet-i hâr eylegeç

Varımı fikr-i dehânınla yok ettim kim kazâ
Böyle emr etmiş bana yoktan beni var eylegeç

Arz-ı ruhsâr et bu gün ey meh kim ölsün gökte gün
Öyle kim encüm ölür gün arz-i ruhsâr eylegeç

Her zebân bir tîgdir gûyâ Züleyhâ katline
Yûsuf’ı almakta ehl-i aşk bâzâr eylegeç

Nâle vü zârın Fuzûlî hoş gelir ol gül-ruha
Açılır gül gönlü bülbül nâle vü zâr eylegeç

 
Fâ i lâ tün / fâ i lâ tün / fâ i lâ tün / fâ i lün