Yazdır
Üst Kategori: Şiir Bahçesi
Kategori: Türk Klasik (Divan) Şiiri
Gösterim: 5166


La'l-i lebing ki cânım erür mübtelâ anga

Mahlas dimân ki isterem olgay fidâ anga

Hecring belâsığa ne ilâc eylegey Mesîh
Rencidür ul ki, zehr yemekdür devâ anga

Vaslıng kuşu ki eşk ile âhımdın etti râm
Göyâ yaraşmadı bu su birle hevâ anga

Meryem kebi enâ idi tukkanda ul Mesîh
Tersâ emân desem ki kim irdi atâ anga

Deşnâmım itse şâd neçuk bolmeyin ki men
Andak hakirmen ki diyalman duâ anga

Sâkî meyi ki yâr leb ü ârazı kibi
Bolgay nazar harîmide reng ü safâ anga

Tâ içsem idi ul yüzü leb cilve eylese
Cân közgüside ref' bolub mâsivâ anga

Ul kim zamâne ehlidin ister vefâ vü mihr
Kim nakş-i mihr kördi munga yâ vefâ anga

Ayb etmengiz Nevâî eger bolsa bînevâ
Koydımu devr çerhi muhâlif nevâ anga

(Bedâyi'ül Vasat)