Yazdır
Üst Kategori: Şiir Bahçesi
Kategori: Türk Klasik (Divan) Şiiri
Gösterim: 8831
Fırat

Mihri gönlümde nihân olduğun ol mâh bilir

Kimse bilmez fukârâ sırrını ol şâh bilir

Sormanız ol meh ile hâl-i dilim Tanrı için
Bileli anı özüm bilmezem Allâh bilir

Gâh yüz lûtf kılar gâh tegâfûl gûyâ
Gâh bilmez bu giriftârlığım gâh bilir

Can fidâ eylemeği yâre hemîn ben bilirim
Bu tarîki deme bir gâfil ü güm-râh bilir

Nazar-i lûtf dirîgi etme Fuzûli’den kim
Sana sıdk ile özün bende-i der-gâh bilir
 
Feilâtün (Fâilâtün) / Feilâtün (Fâilâtün) / Feilâtün (Fâilâtün) / Feilün  (Fa‘lün)