Yazdır
Üst Kategori: Şiir Bahçesi
Kategori: Türk Klasik (Divan) Şiiri
Gösterim: 5119

Can dimağına irüp bûy-i vatan
Dil diler kim görine rûy-i vatan

Çeşme-i hayvândan iy dil hoş durur
Ben garib üftâdeye cûy-i vatan

N’ola cân istesem çün yeg durur
Bağ-i cennetden bana kuy-i vatan

Gönlüm eyler dâima ânı taleb
Bend olaldan bana gîsûy-i vatan

Hürrem olup cân-i Cem irdi safâ
Dil sabâdan alalı bûy-i vatan