Ey köngül, ul âteşîn ârazga köp örgenmegil

Nâgah ayrılsa firâkı otıga örtenmegil.

Tut özinge ferd ü bîkeslik belâyu şiddetin
Tâ biravge örgenib ayru tüşüb imgenmegil.

Lâzımı ışk oldı hicrân, bolme âşık kimsege, 
İmdikim boldung tahammül eylebân küngrenmegil


Gül çağı gülbâng çekmek iştür ey bülbül senge,
Ây u yıl feryâd kılmaknı menge ötkenmegil

Köz yumub açqunçe sâl uyganmes uykuga meni, 
Nâlişimdin hecr şâmi her zamân siskenmegil.


İsteseng ul muğbeçe bâşınga yetkürgey kadem,
Deyr piri yolıdın tufrâğdek tebrenmegil

Ey Nevâî, yâr eger der kim özüngni otga sal,
Ten yalang eylerge küyme, cân uçun küymenmegil.