Kara köz birle bir gamze kılıp yüz ming cefa kılma
Kirişme birle alemni mining tig mübtela kılma

Mining bu hasta canımga sining derding irür merhem
Kıyametka tigi hergiz bu derdimge deva kılma

Karakıng putesi içre tenimni sızgurur her dem
Yüzimni altun itkeli gamıngnı kimiya kılma

Ahır bigane tip giryan işikingdin kavar bolsang
Küler yüz körgüzüp evvel kişini aşina kılma

Bağır kan eyleding cevr ü cefa birle i sultanım
Közüm yaşı birle her dem yüzimde macera kılma

Sekkaki bu şeh kapkın ganimet tut çü zülfinga
Azakın baylağan kuş sin uçarga hiç heva kılma

Günümüz Türkçesiyle:

Kara göz ile bir gamze kılıp yüz bin cefa kılma
Göz süzme ile alemi benim gibi müptela kılma

Benim bu hasta canıma senin derdin merhemdir
Kıyamete kadar asla bu derdime deva kılma

Bakışın potası içinde tenimi parçalar her an
Yüzümü altın gibi sarartacak gamını kimya kılma

Sonunda bigane deyip ağlatarak eşiğinden kovar olsan
(Bari) evvela güler yüz gösterip kişiyi (kendine) dost kılma

Bağrı kan eyledin cevr ü cefa ile ey sultanım
Gözün yaşı ile her dem yüzünde macera kılma

(Ey) Sekkâkî bu şah kapısını ganimet say kendine
Ayağı bağlanmış kuşsun sen, uçmaya hiç heves kılma