Her kim ki vefâ kılsa vefâ tapgusıdur

Her kim ki cefâ kılsa cefâ tapgusıdur
Yahşi kişi yamanlıg körmegey hergiz
Her kim ki yamân bolsa cezâ tapgusıdur

(Her kim ki vefâ gösterir, vefa bulur.
Her kim ki cefâ eder, cefâ bulur.
İyi insan asla kötülük görmesin,
Her kim ki kötü olsa cezasını bulur.)