Her kitâba kim leb-i lâ’lin hadisin yazeler
Rişte-i can birle aşk ehli anı şirâzeler

Bu ne sırdır sırr-ı aşkın demedin bir kimseye
Şehre düşmüş ben seni sevdim diye âvâzeler

Şeyhler mey-haneden yüz dönderirler mescide
Bi-tarikatlerini ör kim doğru yoldan azeler

Çâklar göğsümde sanman kim açıptır tîğ-i aşk
Gönlümün şehrine mihrin girmeğe dervâzeler

Ey Fuzûlî yâr eger cevr etse andan incinme
Yâr cevri âşıka her dem muhabbet tazeler
 
Fâilâtün Fâilâtün Fâilâtün Fâilün