Kimsede ruhsârına tâkat-i nezzâre yoh
Âşıkı öldüreli şevk bir nazara çâre yoh

Bağrı bütünler bana ta’ne ederler müdâm
Hâlimi şerh etmeğe bir ciğeri pâre yoh

Yığdı benim başıma dehr ganın n’eylesin
Bâdiye-i aşktan ben kimi âvâre yoh

Dehrde hemtâ sana var perî yoh dimen
Var güzel çok velî sen kimi hun-hâre yoh

Gözde gezer çizginip katre-i eşkim müdâm
Katre-i eşkim kimi çerhte seyyâre yoh

Çâk görüp göğsümü kılma ilâcım tabb
Zâyi’ olur merhemin bende biter yâre yoh

Zârlığım aşktan var Fuzûlî velî
Ol meh-i bî-mihrden rahm men-i zâre yoh
 
Fâîlâtün / Fâîlâtün / Fâîlâtün / Fâîlün