Könglüm içre derd ü gam evvelgilerge ohşamas,
Kim ul aynıng hecri hem evvelgilerge ohşamas.

Ni sitem kim qılsa, rahmi mahfî irmes zımnide
Emdi qılsa her sitem evvelgilerge ohşamas.

Demengiz Şirin ü Leylî anca bar hüsn içre kim,
Hublukda ul sanem evvelgilerge ohşamas.

Cevridin irdi elemler emdi tutmış özge yâr,
Ölmişem kim bu elem evvelgilerge ohşamas.

Işk arâ Ferhâd ile Mecnûnga ohşatmang meni
Kim bu sevdâ-yı decem evvelgilerge ohşamas.

Köyining ihrâmıdın könglümni men' itmeng yene,
Kim ana azm-i harem evvelgilerge ohşamas

Ey Nevâî, kılma Cemşid ü Feridun vasfı kim,
Şâh Gâzîge kerem evvelgilerge ohşamas.

*     *    *Gönlümdeki dert ve gam evvelkilere benzemez; o ay yüzlünün hasreti de evvelkilere benzemez.
O, ne kadar kötülük etse de gizli bir acıması da vardır. Fakat şimdi ettiği kötülük, öncekilere benzemiyor.
Güzellik konusunda bana Şirin ve Leyla gibi niceleri vardır demeyin; o put (endamı güzel sevgili), güzellikte öncekilere benzemez.
Üzüntülerim, onun eziyetlerindendir; şimdi başka bir sevgili edinmiş. Ben ölmüşüm; çünkü bu üzüntü, öncekilere benzemez.
Aşk konusunda beni Ferhat ve Mecnun'a benzetmeyin. Çünkü bu sevda öncekilere benzemez.
Onun (Kabe olan) sokağında ihram giymekten gönlümü men etmeyin. Çünkü onun evine gidiş, öncekilere benzemez.
Ey Nevâyî, Cemşid ve Feridun 'un özelliklerini anlatma; Şah Gâzi'nin (Hüseyin Baykara) yüceliği, öncekilere benzemez.