Yazdır
Üst Kategori: Şiir Bahçesi
Kategori: Türk Klasik (Divan) Şiiri
Gösterim: 28519
Yârdin ayru köngül mülkidürür sultânı yok
Mülkkim sultânı yok, cismîdürürkim cânı yok

Cismdin cânsız ne hâsıl, ey müsülmânlarkim, ul
Bir karâ tufrâkdekdürkim, gül ü reyhânı yok

Bir karâ tufrâkkim, yoktur mâh-i tâbânı anga
Zulmetedürkim, anıng serçeşme-yi hayvânı yok

Zulmetekim, çeşme-yi hayvânı ânıng bolmagay
Dûzahîdürkim, yânıda ravza-yi rızvânı yok

Dûzahîkim, ravza-yi rızvândın olgay nâümmîd
Bir humarîdürki anda mestlik imkânı yok

Ey Nevâî, bâr anga mundak ukubetlerki bâr
Hecrdin derdi ve lîkin vasldın dermânı yok.Özbek Alfabesiyle