Yazdır
Üst Kategori: Şiir Bahçesi
Kategori: Türk Klasik (Divan) Şiiri
Gösterim: 26873Gâfil olma ey sâkî, gül çağın ganîmet tut
Vakt-i ıyş irür bâkî, al çağır kitür bat tut
 
Bu nasîhatim angla, ni bilür kişi yangla
Ni bolur iken tangla, sen bu kün ganîmet tut

Gâfil olma devlette, özni salma mihnette 
Tengri birür elbette, devlet iste himmet tut

Hoş turur visâl-i yâr, anda bolmasa deyyâr
Bolsa vasl-ı bî-ağyâr, devlet ü saâdet tut

Gam çirigi bî-haddür, çâresi budur Babür
Bâdeni kömek keltür, câmnı himâyet tut

--------------

Ey sâkî! Gâfil olma gül mevsimini ganîmet bil. İçki vakti sonsuza kalmaz, kızıl şarap getir, çabuk ol...

Bu öğüdümü anla, insan dönüp durmakla ne anlar? Acaba yarın ne olur? Sen bu gününü ganîmet bil...

Devletli zamânında gâfil olma, kendini sadece dünya için çalışmaya kaptırma. Devlet isteyip gayret edersen Tanrı elbette verir.

Arada bâzı kişiler olmasa yâre kavuşmak güzeldir. Ellerin olmadığı yerde kavuşmayı devlet ve mutluluk bil.

Gam askeri sayısızdır. Ey Babür! Bunun çâresi şudur: Badeni kendine yardımcı kabul et ve kadehini kolla.