Yazdır
Kategori: Seçilmiş Yazılar / Şiirler
Gösterim: 58526
Kiçe kelgümdir dibân ul serv-i gülrû kelmedi
Közlerimge kiçe tang atkunçe uykû kelmedi

Lahza lahza çıktım u çektim yolıda intizâr
Keldi cân ağzımga vü ul şâh-i bedhû kelmedi

Ârazıdek aydın erkende ger etti ihtiyât
Rûzgârimdek hem olganda karanğû kelmedi

Ul perîveş hecridinkim yığladım dîvânevâr
Kimse barmukim anga körgende külgû kelmedi

Közlerindin niçe suv kelgey deb öltürmeng meni
Kim bârı kân erdi kelgen bu kiçe suv kelmedi

Tâlib-i sâdık tapılmes, yoksakim koydı kadem
Yolgakim evvel kadem ma’şûke ötrû kelmedi

Ey Nevâî bâde birle hurrem et köngling üyin
Ne uçunkim bâde kelgen üyge kaygû kelmedi
Yeni Özbek Alfabesiyle