░   Fakat bizim bir üçüncü ordumuz vardır ki târihimizin her ânında, her müşkülünde, semâlarımızda uçuşarak bize yardımcı olmuştur. Bu ordu, maddî değil, mânevîdir. Bu ordu, asırlarca bu vatanı almak ve vatanda ebedî kalmak için şehit olmuş ecdâdımızın rûh ordusudur. Bir İstiklâl Savaşı Destânı, şöyle anlatır: Yunan askerleri derler ki: “ Biz silâhlarımızın üstünlüğüne güveniyorduk. Bizi yıldıran Türk silâhlı kuvvetleri üzerinde uçuşarak, süngülerini vicdânımıza batıran o nûrdan evliyâ ordusu; Türk’ün heybetli rûh ordusu oldu.”

     Bu demektir ki, Türk milletinin, düşmanlarının bile vicdânına değmiş bir mânevî kuvveti vardır. Asırların sayısız şehit rûhlarından kanatlanan bu kuvvet, Türk’ün savaş ve irfân ordularını destekleyen bir îmân ve vicdân ordusudur. Bizim her ordumuzun vicdânında vâzife almış rûh orduları bizi adâletsizlikten, bizi fâziletsizlikten koruyan ve yalnız semâlarımızda değil, bizim içimizde yaşayan ordulardır. Milletimizi, birbirini seven ve sayan insanlardan mürekkep bir bütün hâline getirecek en büyük kuvvet de budur.

     Son bir cümle ile, bu üç ordu, aslında bir ordudur; bu bir ordu kahramân, irfânlı, îmânlı bir ordu-millettir.

Nihad Sâmi Banarlı, Edebiyat Sohbetleri 5. baskı, Sayfa : 310-312

Türk'ün Üç Ordusu - 1
Türk'ün Üç Ordusu - 2
Türk'ün Üç Ordusu - 3


Ali Şir Nevai - Gazel (Mübtelâ anga)
Cumartesi, 19 Aralık 2020
La'l-i lebing ki...
Cem Sultan - Gazel (Eyledüm)
Pazartesi, 23 Mart 2020
Dün gice ol...
Halit Ziya Uşaklıgil - Bir Ölünün Defteri (Roman Özeti)
Salı, 31 Ocak 2017
ESERİN ADI BİR...
Hemra Şir - Gowy günler (hekaýa)
Çarşamba, 23 Aralık 2020
Hanha uly Balkan,...
Hüseyin Nihal Atsız - Kahramanların Ölümü
Salı, 17 Ocak 2017
Şehit Tayyareci...
Karacaoğlan - Ala Gözlüm Ben Bu Elden Gidersem
Çarşamba, 03 Eylül 2014
Ala gözlüm benim...
Köksal Cengiz (Niyâzkâr) - Bir Gönül Hikâyesi
Pazar, 28 Şubat 2021
Gönül ülkesinde...
Kul Nesimi - Ben Melâmet Hırkasını Kendim Giydim Eğnime
Perşembe, 13 Nisan 2017
Ben yitirdim ben...
Leskofçalı Galib - Gazel (Olmaz)
Salı, 04 Ekim 2016
Ehl-i dil sohbet-i...
Magtymguly Pyragy - Ýar senden
Pazartesi, 11 Nisan 2016
Bilbilleri ýesir...
Mehemmed Hüseyin Şehriyar - Heyder Baba'ya Selam (1)
Cumartesi, 31 Aralık 2016
Heyder Baba,...
Mehmed Akif Ersoy - Durmayalım
Salı, 08 Haziran 2021
Sa’dî diyor ki:...
Mohira Eshpo'latova - Yoz qo’shig’i
Salı, 24 Ağustos 2021
Sovitqichning...
Muhyî (Bezcizâde Muhyiddin Efendi) - Zahid Bizi T'an Eyleme
Pazartesi, 13 Nisan 2015
Zahid bizi...
Nebican Bâkî - Râhile (Uzun Hikâye)
Çarşamba, 01 Nisan 2020
(Kara yer ile mavi...
Nev'î - Gazel (Yâr Olur)
Cuma, 26 Haziran 2020
Kanda bir gam...
Niyazi Yıldırım Gençosmanoğlu - Kahramanlık Türküsü
Perşembe, 13 Nisan 2017
Şanlı kitap...
Nury Sakçyýew - Gelsem Saňa, ýa Muhammet!
Perşembe, 07 Ekim 2021
Basan yzyň...
Ömer Seyfeddin - Bir Hayır
Cumartesi, 07 Nisan 2018
Yatağında...
Orhan Şaik Gökyay - Ağıt (Destan)
Çarşamba, 30 Aralık 2020
Bir ağıt...
Oyhan Hasan Bıldırki - “Yakınma” ve Munis Faik Ozansoy
Pazartesi, 23 Mart 2020
░    İşte...
Peyami Safa - Yalnızız (Roman Özeti)
Salı, 31 Ocak 2017
Eserin Adı :...
Refik Halit Karay - Eskici
Pazartesi, 17 Aralık 2012
     Vapur...
Türk ve Dünya Edebiyatında "İlk"ler
Cuma, 10 Ocak 2014
İlk yerli tiyatro...
Xalide Efendiyeva - Ağlasam Gözümden Töküleceksin
Cumartesi, 18 Ocak 2020
Dedim senden ötrü...
Ziya Paşa - Terkib Bend
Cuma, 23 Kasım 2012
...
Қазақ қыздары
Pazartesi, 14 Aralık 2020
Көрген...
Таалай Нуркемел (KG) - баатырлар
Pazartesi, 02 Kasım 2020
2010-жылы...