Gerçi kim söylendi bunda Türk dili
İll'malûm oldu ma'na menzili

Çün bilesin cümle yol menzillerin
Yirmeğil sen Türk ve Tacik dillerin

Kamu dilde vârıdı zabt-ı usûl
Bunlara düşmüş idi cümle ukûl

Türk diline kimesne bakmaz idi
Türklere her giz gönül akmaz idi

Türk dahi bilmez idi o dilleri
İnce yolu ol ulu menzilleri

Bu Garipname inen geldi dile
Kim bu dil ehli dahi ma'ni bile

Türk dilinde yengi mana bulalar
Türk ve Tacik cümle yoldaş olalar

Yol içinde birbirini yirmiye
Dile bakup ma'niye hor görmeye

Tâ ki mahrum kalmaya Türkler dahi
Türk dilinde anlayanlar ol Hak'ı'