Yazdır
Üst Kategori: Şiir Bahçesi
Kategori: Türk Klasik (Divan) Şiiri
Gösterim: 49916

Gülşen içre cilve-i nâz etse cânân kâmeti

Tufrâğ olgan sâyedek serv-i hırâman kâmeti

Nâzenîn kadding tiriklik gülşenining nahlidür
Serv u tubi sendek olmaknıng ne imkân kâmeti

Servdek uksuni ahzar birle Leylî kaddidür,
Tâkdek yüz hem bile Mecnûn-i üryân kâmeti

Gerçi kâmet çekseler, ilge bolur meyli namâz
Vah ki din kasdı kılur ul nâmüsülmân kâmeti

Vasl şâmı ravşan oldı pertev-i ruhsarudın
Yok aceb, desem erür şem-i şebistân kâmeti

Dehr elidek egridürler şuhler baştın ayâk
Tik nazarda tuz ekin ul ahd-i yalğân kâmeti

Ey Nevâî, hublar kaddide yoktur i'tidâl
Nege ohşar servdin undurrak insân kâmeti.


Özbek Latin alfabesiyle