Nedür bu handeler bu işveler bu nâz u istiğnâ

Nedür bu cilveler bu şîveler bu kâmet-i bâlâ

 

Nedür bu pîç pîç ü çîn çîn ü hâm-be-hâm kâkül

Nedür bu turralar bu halka halka zülf-i müşg-âsâ

 

Nedür bu ârız u hadd ü nedür bu çeşm ü ebrûlar

Nedür bu hâl-i Hindûlar nedür bu habbetü's-sevdâ

 

Miyânun rişte-i cân mı gümiş âyine mi sînen

Binâgûşunla mengûşun gül ile jâledür gûyâ

 

Vefâ ummaz cefâdan yüz çevürmez Bâki âşıkdur

Niyâz itmek ana cânâ yaraşur sana istiğnâ

Mefâ'îlün/ Mefâ'îlün/ Mefâ'îlün/ Mefâ'îlün

GÜNÜMÜZ TÜRKÇESİYLE ANLATIMI VE EDEBİ SANATLAR

1.Bu gülüşler, bu işveler, bu naz ve umursamazlık nedir (böyle). Bu cilveler, bu edalar, bu uzun boy nedir? (İstifham , işve,naz,cilve=tenasüp , bu=tekrir)

2.Bu kıvrım kıvrım, büklüm büklüm, kıvır kıvır kakül nedir? Bu alındaki perçemler, bu misk kokulu halka halka zülüfler ne güzeldir. (Kakül, perçem, zülüf = tenasüp , kıvır kıvır-büklüm büklüm-halka halka=tekrir , istifham)

3.Bu yanak ve üzerindeki tüyler, bu gözler, bu kaşlar ne kadar güzel. Bu Hintli benler, bu kara daneler ne güzel böyle? (Bu=tekrir , yanak,kaş,göz=tenasüp , kara tane=açık istiare)

4.Belin can ipliği midir? Göğsün gümüşten ayna mıdır? Sanki kulağının memesi gül, inci küpen de gülün üzerindeki çiğ tanesidir. (İstifham , teşbih )

5.(Ey sevgili) Bâki âşıktır. Senden vefa ummaz, cefadan da yüz çevirmez (yılmaz). Ona yalvarıp yakarmak, sana da umursamazlık yaraşır.(Ey sevgili=nida , vefa-cefa=tenasüp)