Dem-be-dem seyl-âb-veş eşk-i revânum çağlar
Döğünüb taşlarla ağlar halüme ırmağlar

Görinen dağlar başunda ebr u baran sanmanguz
Dağlar saçın çözüp ben hasta içün ağlar

Sinemün ta’lim-hanesine at gel tîrini
Ey keman-ebru senuncun tablalardur dağlar

Can çıkardı mahbes-i tenden kemend-i hecr ile
Lîk zencir-i ümmid-i vasl-i dilber bağlar

Zati’ya Ferhad içün dağlarda feryad eyledum
İşidüb feryadumu göğsin geçirdi dağlar