Aceb n’itdüm yâre virmez selâmı
Bu zâlim müdde’î komaz ola mı

Menüm iki cihânda yârum oldur
Menem anun alur kemter gulâmı

Şu cefâlar ki sen bana kılursen
‘Aceb kâfir müselmâna kıla mı

Yûsuf’a kalmadı bu hüsn bâkî
Kıyâs eyle sana yârum kala mı

Seni sevmez mi yohsa Şeyyâd Hazma
Denînün biridür bu kaltabânî