Bahâr boldu vü gül meyli kılmadı könglüm
Açıldı gonce vü lîkin açılmadı könglüm

Yüzün hayâli bile vâlih irdi andak kim
Bahâr kelken ü kitkenni bilmedi könglüm

Yüzün nezâresi de mahv ü mest idi ya'ni
Ki gül çağıda zamâni ayılmadı könglüm

Nevai gonce tilep könlüm ağzın etti heves
Eğerçi tapmadı lîkin yanılmadı könglüm