İkbâl için ahbabı siâyet yeni çıktı
Bilmez idik evvel bu dirayet yeni çıktı
    Sirkat çoğalıp lafz-ı sadâkat modalandı
    Nâmûs tamam oldu hamiyyet yeni çıktı
Düşmanlara ahbabını zemm oldu zerafet
Dildârdan ağyâra şikâyet yeni çıktı
    Sâdıkları tahkîr ile red kaide oldu
    Hırsızlara ikram u inayet yeni çıktı
Hak söyleyen evvel dahi menfur idi gerçi
Hâinlere amma ki riâyet yeni çıktı
    Evraak ile i’lan olunur cümle nizamat
    Elfaâz ile terfîh-i raiyyet yeni çıktı
Aciz olanın ketm olunur hakk-ı sarîhi
Mahmîleri her yerde himâyet yeni çıktı
    İsnâd-ı ta'assub olunur merd-i gayura
    Dinsizlere tevcih-i reviyyet yeni çıktı
Milliyyeti nisyan ederek her işimizde
Efkâr-ı frenge tebaiyyet yeni çıktı
    Eyvah bu bâzîçede bizler yine yandık
    Zîrâ ki ziyan ortada bilmem ne kazandık

(Bir makam için dostların dedikodusunu yapmak yeni çıktı.  Önceden bilmezdik,bu anlayış yeni çıktı.

 Hırsızlık çoğalıp bağlılık sözleri moda oldu.  Namus tamam oldu,milli şereften bahsetmek yeni çıktı.

 Dostlarını düşmanlarına kötülemek incelik oldu. Sevgiliyi yabancıya şikayet etmek yeni çıktı.

 Sadık insanları küçük görerek reddetmek kural oldu. Hırsız insanlara ikram ve yardım yeni çıktı.

 Gerçi doğru söyleyenler geçmiştede sevilmezdi. Hainlere saygı göstermek yeni çıktı.

 Bütün kanunlar belge ile ilan olunur.  Sözle halkı yönetmek yeni çıktı.

 Zayıfların en açık hakları korunur, verilmez.  Torpillileri her yerde korumak yeni çıktı.

 Gayretli, mert insanlar bağnazlıkla suçlanır.  Dinsizlere güzel düşünüyor demek yeni çıktı.

 Her işimizde milleti unutarak,  batılı düşüncelere uymak yeni çıktı.
 
 Eyvah!Bu oyunda bizler yine yandık.  Zira zarar ortada bilmem ne kazandık...)