Yazdır
Üst Kategori: Şiir Bahçesi
Kategori: Türk Klasik (Divan) Şiiri
Gösterim: 32626Diyar-ı küfrü gezdim beldeler kâşâneler gördüm

Dolaştım mülk-i İslâmı bütün virâneler gördüm.

Bulundum ben dahi dar-üş-şifa-yı Bab-ı Âli’de
Felatun’u beğenmez anda çok divâneler gördüm.

Huzûr-ı gûşe-yi meyhaneyi ben görmedim gitti
Ne meclisler, ne sahbâlar, ne işrethaneler gördüm.

Cihan namındaki bir maktel-i âma yolum düştü
Hükümet derler anda bir nice salhaneler gördüm.

Ziya değmez humarı keyfine meyhane-i dehrin
Bu işretgâh’ta ben çok durmadım ammâ neler gördüm.

                                    *     *     *

Küfür diyarı denilen Batı'yı , Avrupa ülkelerini gezdim; orada bayındır şehirler ve köşkler gördüm. İslam ülkelerini de dolaştım, hep viraneler gördüm.

Ben de Babıali'nin  (Osmanlı başvezirliğinin ve matbuatın bulunduğu yerin) hastanesinde bulundum. Orada Eflatun'u beğenmeyen nice deliler gördüm.

Pek çok mecliste, eğlence âlemlerinde bulundum ama hiçbir zaman meyhane köşesinde (dünyada) huzur bulamadım. 

Adına dünya denilen ve insanların topluca katledildiği bir yere yolum düştü. Orada da hükumet denilen mezbahalar gördüm...

Ey Ziya! İçkinin sebep olduğu baş ağrısı bu dünya meyhanesinin vereceği keyif için çekilmez. Bu dünya meyhanesinde ben çok kalmadım ama neler  neler gördüm...