░   Besim Atalay, yaptığı pek çok çalışma ile Cumhuriyet devrinde Türklük bilimine büyük hizmetlerde bulunmuş bir araştırmacıdır.
     Bir medreseli olarak ilk çalışmalarının dinî konularda olduğunu gördüğümüz Atalay, hiçbir zaman klasik bir din adamı olmamış, bu konuda yazdıklarıyla modern, hatta devrimci bir tutuma sahip olmuştur. Nitekim çok erken yaşlardan itibaren gönül verdiği Türkçülük düşüncesiyle atbaşı ilerleyen devrimci tutumu, hayatının sonuna kadar tutarlı bir biçimde izlediği bir yol olmuştur. 
     "Bektaşîlik ve Edebiyatı" adlı eseri, onun araştırmacı kimliğiyle, Türkçü-Devrimci kimliğinin bileşkesidir. Çünkü bu çalışmayla, hem Türkçe’nin en güzel örneklerinin bulunduğuna inandığı Bektaşî edebiyâtını ve bunu ortaya koyan düşünce iklimini incelemiş hem de bir aydın din adamı sıfatıyla, Türkiye’nin önemli sorunlarından biri olarak gördüğü tasavvufa dair fikirlerini açıklama imkânı bulmuştur.
     Çalışmanın, yazarın Anadolu’daki gözlemlerini içermesi, üzerinde önemle durulması gereken bir husustur. Çünkü sadece İstanbul’daki Bektaşîliği dikkate alarak yapılacak değerlendirmeler tarikatın bütününü değil, belli bir kısmını anlamakla sonuçlanacaktır. Hâlbuki Atalay’ın çalışması İstanbul, Uşak, İçel’de kaldığı yıllarda burada topladığı malzemelere dayandığı gibi, onun İz­mir ve Manisa çevresini de dolaştığını, buradaki Çepniler üzerine verdiği kısa, fakat doğru bilgilerden anlayabiliyoruz.
     Atalay bu eseri hakkında: “Yazılarımda tarafsız olmaya çok dikkat ettim. Ne Bektaşîlerin ve Bektaşîliğin aleyhine Kâşifu’l-esrâr ve Dâfiu’l-eşrâr sâhibi gibi atıp tuttum ne de Mirâtu’l-mekâsıd ve Def‘i’l-mefâsid yazarları gibi Bektaşîleri öve öve göklere çıkardım. İşi olduğu gibi gösterdim. İnançları, yolları neyse -kendimden bir şey katmaksızın- yazdım. Muhâkemesini okuyuculara bıraktım. Kimsenin inanışına dokunmadığım gibi bu bâbda okuyucuların verecekleri hükümlere de karışmadım.”  diyor.
     

Yayıncı: Ötüken Yayınevi
Yayına Hazırlayan:  Gürol Pehlivan
Boyut: 16.5x23.5
Basım Yeri : İstanbul
Baskı : 1
Basım Tarihi : 2018
Resimleyen : Zafer Yılmaz
Kapak Türü: Karton Kapak
Kağıt Türü: 60 gr. Enso Creamy
Dili : Türkçe