.    Şahsi hayatı, dağda bir çobanın hayatı kadar sade ve yalın, tevazuda bir derviş kadar ihtirassız, fakat söz konusu Turan halklarının istiklal ve hürriyetleri olduğunda, ateş parçası bir idealist, savaş için yaratılmış bir asker olan Enver Paşa, can çekişen bir imparatorluğun tam ortasında bulur kedini. Ve tam 17 cephede kan revan içinde, takatten düşene kadar savaşır. Başında bekleyen akbabalara yem olmamak kadar, Asya bozkırlarındaki çığlık, bir alıç dikeni gibi yüreğine saplandığında, Kırım, Kafkasya'dan, Hazar ötesine geçer. O çığlık atanlar da Türk'tür, oralar da Turan yurdudur.
     Kalbini ve idealleriyle son nefesini Türkistan Türklüğüne armağan ettiği 1922 Ağustos'una kadar, gün gün, adım adım, cephe cephe arşivlerin şahitliğiyle Enver Paşa'nın izini süren değerli Özbek Türk yazarı Nabican Bakiyev, yapmış olduğu bu çalışmasıyla, Asya bozkırlarının havasıyla, hasımlarının gözünden Türkistan mücadelesindeki Enver Paşa'yı dikkatlerimize sunuyor.
     Bu gözler, başta Kızılordu askeri arşivi olmak üzere, şimdilerde artık tarihe karışmış Rusya Komünist Partisi, Özbekistan ve Tacikistan Komünist Partisi ile KGB arşiv belgeleridir.
     Hepsi birbirinden ilginç 18 Mektubun sonunda, Enver Paşa'nın bugüne kadar hiçbir yerde rastlanmayan kendinin kaleme aldığı "ölüm ilanıyla", "vasiyetname"si de ilk defa gün yüzüne çıkmış oluyor. Enver paşa, tıpkı kendi özel hayatının özü gibi kaleme aldığı Vasiyetname'sinde dostun düşmanın önünde eğildiği ünlü bir komutan gibi değil, sanki bir ahir zaman Nebi'si gibidir
     Kitap 219 sayfa olup 2010 yılında Doğu Kütüphanesi tarafından yayımlanmış.
     Yazar Nabican Bakiev, 1956 yılında Özbekistan'ın Fergana şehrine bağlı Bağdat ilçesinin Çuvalançi Köyü'nde doğdu. Orta tahsilinin ardından Sovyet Kızılordusu'nda askerlik yaptı. Taşkent Devlet Üniversitesi Gazetecilik Fakültesi'nin gece bölümünde okudu(1978-1984). Fabrikalarda işçilik yanında yazarlığa yöneldi. 1990'dan itibaren Yaşlik ve Muştum dergileriyle, Vatan gazetesinde çalıştı. Aynı zamanda dünya edebiyatından hikaye ve roman tercümeleriyle tanındı. Halen Taşkent'te yaşamaktadır.
     Yazarın ilk çalışmaları 'Bir muhabbet Kıssası' ve Sovyet devrim yıllarına ilişkin belgesel çalışması olan 'Katlname'dir. Bu eserler, Şark Yulduzu dergisinde yayınlandı. Bu çalışma, 1992 yılında 'Gulam Edebiyat ve Sanat' neşriyatından çıktı. Edebi muhitlerde ülke çapında ün kazandı. 1920'lerde ortaya çıkan 'Basmacılık Hareketi ve Enver Paşa'nın mücadelesini konu alan dokümanter çalışması 'Cengiz Efendi'ye Mektuplar' Doğu Kütüphanesi tarafından yayımlandı.
     Eser, internet kitapçısı Kitap Yurdu'ndan temin edilebilir. (http://www.kitapyurdu.com/kitap/enver-pasanin-vasiyeti/89137.html&filter_name=enver%20pa%C5%9Fan%C4%B1n%20vasiyeti)