Kültür ve sanat tarihçisi M. Uğur Derman’ın kaleme aldığı hacimli bir eser; Medresetü’l-Hattâtîn geçtiğimiz günlerde Kubbealtı Neşriyatı tarafından yayınlandı. Kitaba kaynaklık eden Hattatlar Medresesi,Bâbıâlî’deki târihî sıbyan mektebinde  20 Mayıs 1915’te kurulan, hat ve sair gelenekli sanatların ihyası için faaliyet gösteren bir okuldu. 1936 yılında Güzel Sanatlar Akademisi’ne bağlanana kadar müstakil çalışmalarını sürdüren okulda, gelenekli sanatlar alanında önemli üstatlar, usta çırak ilişkisi içerisinde dersler verdiler. Uğur Derman hocanın hazırladığı kitapta ise üç defa kapatılmaya çalışılan bu eğitim ocağının serencamı anlatılıyor. Hat örnekleri ve resimlerle süslenen eser, 224 sayfadan oluşuyor. Tam yüzyıl sonra bir medresenin böyle bir sanat hâdisesi olarak gündeme gelmesi önemli bir olay. Aynı zamanda Cumhuriyet devri hat sanatı tarihi olarak da okunabilecek kitap ile ilgili bu ayki Türk Edebiyatı dergisine röportaj veren Uğur Derman, ‘Hat dışında musiki, mimari ve diğer sanatlarımız Batı’nın yıkıcı tesiriyle, benliğini hızla kaybetme yolundaydılar. Medresetü’l-Hattatin adıyla açılan müessese bu hastalıklara deva olarak düşünülmüştü’ diyor. 

Çanına Ot Tıkanan Hattat Okulu

     Hattatlar Okulunun kadim medreselerle hiçbir münasebeti olmadığı halde 3 Mart 1924’te tatbikine başlanan Tevhid-i Tedrisat Kanunu ile diğerleriyle beraber bu okulun da çanına ot tıkamış.
     Hocaları arasında Hacı Kamil Akdik, İsmail Hakkı Altunbenzer, Necmeddin Okyay gibi devrin en büyük üstatlarının bulunduğu mektebin, 1936’da, Güzel Sanatlar Akademisi’ne bağlanmasına karar verilmiş. Lakin Akademi’nin müdürü Burhan Toprak başta olmak üzere, Akademinin Avrupa görmüş yeni nesil hocalarının bir kısmı, bu zümreyi sanatkar saymayıp “sakallılar”, “takunyalılar”, Kur’an-ı Kerim’le alay maksadıyla “inni minni” grubu gibi lakaplarla anmışlar. Yetmedi, üstatların yanına yeni kadrolar açmayarak sonunda bölümün kapanmasına zemin hazırlamışlar. 1940’lı yıllarda dönemin Maarif Vekili Hasan Ali Yücel’in sahip çıkmasına karşın, 1968 yılına gelindiğinde, hocasızlıktan ve talebesizlikten bölümün kapısına kilit vurulmuş.
     Cağaloğlu’nda bulunan Hattatlar Mektebinin ilk binası şimdilerde perişan bir halde sahip çıkılacağı günleri bekliyor.

Star Gazetesi / Sanat