Fatih M. Durmuş tarafından yazılıp resimlendirilen Dede Korkut Hikâyeleri Pan Yayıncılık tarafından basıldı. 176 Sayfa, tamamı renkli resimli olan kitabı Hendek Belediyesi 2011 yılında ücretsiz olarak dağıtmak amacıyla 5000 adet, Edirne Valiliği, 2013 yılı içinde okullarda ücretsiz dağıtmak amacıyla kısaltarak 3000 adet bastı.
     Dede Korkut Hikayeleri kitabının giriş bölümünde hikâyelerin tarihçesi, nasıl ortaya çıktığı, Dede Korkut’un ve diğer karakterlerin özellikleri, yaşam tarzları ve olayların geçtiği coğrafya özet olarak anlatılmaktadır. Olayların geçtiği yerler temsili bir harita ile de gösterilmiştir. Gençler ve çocuklar için hikayeler özüne sadık kalınarak sadeleştirilmiş, resimler ise geleneksel Türk resimleme sanatı olan minyatür sanatından esinlenerek, günümüze uyarlanmıştır.
     Kitaptaki 12 hikâye sırasıyla şöyledir.
• Dirse Han Oğlu Boğaç Han’ın Hikâyesi • Salur Kazan’ın Evinin Yağmalanmasının Hikâyesi • Kam Büre Oğlu Bamsı Beyrek’in Hikâyesi • Kazan Bey Oğlu Uruz Bey’in Esir Edilişinin Hikâyesi • Duha Koca Oğlu Deli Dumrul’un Hikâyesi • Kanglı Koca Oğlu Kan Turalı’nın Hikâyesi • Kazılık Koca Oğlu Yiğenek’in Hikâyesi • Basat’ın Tepegöz’ü Öldürmesinin Hikâyesi • Begil Oğlu Emren’in Hikâyesi • Uşun Koca Oğlu Seğrek’in Hikâyesi • Salur Kazan’ın Esir Edilmesi ve Oğlu Uruz’un Onu Kurtarmasının Hikâyesi • Dış Oğuz’un İç Oğuz’a Asi olması ve Beyrek’in Öldürülmesinin Hikâyesi
     Dede Korkut Hikâyeleri kitabı IFLA (Uluslararası Kütüphane Dernekleri Federasyonu)’nun World Through Picture Books (Resimli Kitapların Gözünden Dünya) adlı projesinde Türkiye’yi temsil edecek.
     Türkiye’deki kütüphaneciler tarafından Türk kültür ve değerlerini en iyi temsil eden 10 kitap arasına seçilen Dede Korkut Hikâyeleri çesitli uluslararası sergi ve festivalde ülkemizi tanıtacak. Öncelikle Paris Ulusal Kitaplığı (Bibliothèque Nationale) ve Tokyo Uluslararası Çocuk Edebiyatı Kütüphanesi (International Library of Children's Literature) iki sergi ile kitabi konu edecek ve daha sonra bu sergiler dünyanin çesitli şehirlerinde izlenime sunulacak. İtalya’da 2014 (Bologna Children’s Bookfair) Bolonya Çocuk Kitapları Fuarı’nda da sergilenecek olan kitap, IFLA konferanslarında tanıtılacak ve ayrıca 2014’te basımı yapılacak olan IFLA kataloğunda “Çocuk ve Genç Kitapları” kategorisi altında ve websitesinde yer alacak. (www.ifla.org) (28 Kasım 2013)
    
Türk Masalları ve Hikâyeleri

     Fatih M. Durmuş tarafından yazılıp resimlendirilen ve daha önce Dünya Kitapları tarafından 2004 yılında 2 baskısı yapılan Türk Masalları ve Hikâyeleri kitabı Pan Yayıncılık tarafından yeniden basıldı. 96 sayfa tamamen renkli resimli olan kitap 2005 yılında Boşnakça’ya çevrilerek Bosna-Hersek’te basıldı.
     Kitabı, Edirne Valiliği, 2013 yılı içinde okullarda ücretsiz dağıtmak amacıyla 3000 adet, Hendek Belediyesi de 2014 yılında ücretsiz olarak dağıtmak amacıyla 5000 adet bastı.
     Türk Masalları kitabının giriş bölümünde masalların nasıl ortaya çıktığı masal karakterlerinin özellikleri, yaşam tarzları özet olarak anlatılmaktadır. Gençler ve çocuklar için hikayeler sadeleştirilmiş, resimler ise geleneksel Türk resimleme sanatı olan minyatür sanatından esinlenerek, günümüze uyarlanmıştır.
     Bu kitapta yer alan efsane, destan, masal ve gülmeceler:
• Oduncu ve Kuyu Cini • Ergenekon Destanı • Dede Korkut Hikâyeleri (Deli Dumrul) • Hakikati Arayan Ozan (Yûnus Emre’nin hayatı) • Keloğlan (Açıl Sofram Açıl) • Ölüme Çare Arayan Adam (Lokman Hekim) • Karagöz-Hacivat • Nasreddin Hoca Fıkraları • Hayvan Masalları

Nasreddin Hoca Fıkraları

    Fatih M. Durmuş tarafından yazılıp resimlendirilen Nasreddin Hoca Fıkraları Pan Yayıncılık tarafından basıldı. Kitabı Edirne Valiliği, 2013 yılı içinde okullarda ücretsiz dağıtmak amacıyla kısaltarak 3000 adet, Hendek Belediyesi de 2014 yılında, ücretsiz olarak dağıtmak amacıyla 5000 adet bastı.
     Nasreddin Hoca kitabının giriş bölümünde hayat hikayesi, o zamanki Anadolu coğrafyasının ve yaşamın tanıtımı, fıkraların nasıl ortaya çıktığı , karakterlerin özellikleri özet olarak anlatılmaktadır. Nasreddin Hoca’nın yaşamış bir kişi olduğundan yola çıkılarak anlatılanlar daha da gerçeklik kazanmaktadır. Kitapta, Hoca’nın gülmece özelliğinin yanısıra tasavvufi özelliği de anlatılmaktadır. Resimler geleneksel Türk resimleme sanatı olan minyatür sanatından esinlenerek, günümüze uyarlanmıştır.
     176 Sayfa, tamamı renkli resimli olan kitabın içinde 150 fıkra yer almaktadır. Fıkralar, çocukların rahatlıkla anlayabilmeleri için anlaşılır ve sadeleştirilmiş bir dille yazılmıştır.