Gehi sağın ne boldı zârlerni
Unutmagil burungı yârlerni

Seni körmey yırakdın zâr boldım
Birâr yâd et yırâkdın zârlerni

Yüzüngdin ayru men hâr ey azîzim
Kişi güldin ayırmes hârlerni

Közüng bîmârımen, mendin yumub köz
Yene ağrıtmagıl bimârlerni

Sanga bir yol yetr fikridedürmen
Unutma bir yoli efgârlerni

Sanga könglümni aldurdum cihânda
Köribmen gerçi köp dildârlerni

Zihî kadlerga Bâbür âşık olsang
Burunrâk közlegeysen dârlerni

Özbek alfabesiyle