Берлиннің тар көшесінде
Салып жөнге Фашистерді.
Жайнап жұлдыз кеудесінде,
Кезей ұстап көк семсерді,
Орнатып нық  өз тәртібін,
-Олай емес, бұлай жүр! – деп.
Асауының басып желін,
Шабандарын етіп жүрдек.
Жылқайдар жүр өзіміздің,
Жау ырқыны мініп аттай.
Тигеннен соң қолға тізгін,
Қоюшы ма ед майпаңдатпай!