Canlar canını buldum, bu canım yağma olsun
Assı, ziyandan geçtim, dükkanım yağma olsun

Ben benliğimden geçtim, gözüm hicabın açtım
Dost vaslına eriştim, gümânım yağma olsun

İkilikten usandım, birlik hânına kandım
Derd şarabını içtim, dermânım yağma olsun

Varlık çün sefer kıldı, Dost andan bize geldi
Viran gönül hurd oldu, cihânım yağma olsun

Geçtim bitmez sağınçtan, usandım yaz ü kıştan
Bostânlar başın buldum, bostânım yağma olsun

Yunus ne hoş demişsin, bal ü şeker yemişsin
Ballar balını buldum, kovanım yağma olsunassı: Fayda
ziyan: Zarar

gümân: Şüphe
hân: Sofra, Aşhane
hurd: Önemi olmayan