Bir söz dedi canan ki keramet var içinde,
Dün geceye dair bir işaret var içinde.

Meyhane mukassi görünür taşradan amma,
Bir başka ferah başka letafet var içinde.

Eyvah o üç çifte kayık aldı kararım.
Şarkı okuyup geçdi bir afet var içinde.

Olmakda derununda heva ateş-i suzan.
Nayın diyebilmem ki ne hâlet var içinde.

Ey şuh Nedimâ ile bir seyrin işitdik.
Tenhaca varup Göksu’ya işret var içinde.