Айсанем кулак сал менин ахыма,
Я агана айтасанба тагыда?
Откенде де берип салды жагыма
Айтпап един аганнын дым жаманын.

Соннан бери мен кормедим озинди,
Аган сенин дым коркытты козимди,
Жагым шыгып жаным катты езилди
Еле сызлар сол бир шыккан таманым.

Жалтак жалтак козим аган жолында,
Тыпыршылап туралмайман орында,
Шыгып калса агашым бар колымда
Солдур менин оган курал жарагым.

Журегимди журегине косайын,
Сойтип жаным хаулиргенин басайын,
Аган келсе жалан аяк кашайын
Тек ымлап сен хабарын бер жананым.