Bir kün çirib, suvga tüşüb keterik

Tirmen kakgıç esem da cer üsünde,

Süygen kızım - üyümde ot eterik -

Ot etse da başha caşnı üyünde, -

Ey, nasıbdı bu duniyaga kelgenim,

Carık künnü, süymeklikni bilgenim.