Ne seyirdi caşav degening.

Cırlatadı tangıng athanı,

Cılatadı kününg bathanı...

Tiş eter da baynı gebenin,

Kül eter carlını batanın.

 

Ne seyirdi caşav degening.

Kuvançnı, buşuvnu allına

Teng barırsa, çaba, abına...

Kar cavar - buzlatır igini,

Kün tiyer - caz kelir amanga.

 

Ne seyirdi caşav degening.

Kalanı da oyar , tüb eter,

Süyetib da koyar, tük eter...

Culduzga teng eter igini,

Tersni tersligine tübetir.