Tam yirmi dokuz yıl geçti aradan
Yazardım yazmadım unuttum gitti
Kalbime açtığın derin yaradan
Bezerdim bezmedim unuttum gitti

Ailen korkuttu korku saçarak
Ne geçti eline benden kaçarak
Kadından kadına yelken açarak
Azardım azmadım unuttum gitti

Kal diye her şeyi benimsemezdim
Onurluydum sakın gitme demezdim
Yüzüstü kalmayı hazmedemezdim
Kızardım kızmadım unuttum gitti

Sen gittin hayatım olmuştu zehir
Hayat son buldu duygular tehir
Seni bulmak için seksen bir şehir
Gezerdim gezmedim unuttum gitti

Sahteymiş yalanmış o tatlı bakış
Gözlerden kalbime duygulu akış
Aşkını kalbime ben nakış nakış
Çizerdim çizmedim unuttum gitti

Daima sevgimiz kutsaldır derdim
Bilseydim bu aşkı kısa keserdim
Çekip gittiğinde kızar eserdim
Tozardım tozmadım unuttum gitti

Unutmuşum endamını boyunu
Nerden bilecektim kalleş huyunu
İntikam alırım diye kuyunu
Kazardım kazmadım unuttum gitti

Bak artık kalmadı yürekte sızım
Asla unutulmaz sanmıştın kızım
İsteseydim seni ben ezim ezim
Ezerdim ezmedim unuttum gitti

Şimdi dünya iyisi bir eşim var
Sanıyordun bağlılığım payidar
Sen gittin gideli sabaha kadar
Sızardım sızmadım unuttum gitti

Ölürsem sakın ha sorma sinimi
Mahfuz tuttum sana olan kinimi
Ardından ettiğim o yeminimi
Bozardım bozmadım unuttum gitti